Edessä ensimmäisen rakennusajoneuvon hankinta?

Edessä ensimmäisen rakennusajoneuvon hankinta?
Edessä ensimmäisen rakennusajoneuvon hankinta?

Rakennusalan yrittäjäksi suuntaavat yhä useammat rakennusmiehet ja yksi rakennusalan kasvavista trendeistä onkin kevytyrittäjyys, sillä monet rakennusalan ammattilaiset tekevät mielellään töitä itsenäisesti. Kevytyrittäjyys onkin yksi näistä tavoista mahdollistaa itsenäinen ja huoleton työskenteleminen. Rakennusala käsittää niin uusien rakennusten rakentamisen kuin vanhojen rakennusten entisöinnin ja remontoinnin. Lisäksi rakennusalaan kuuluvat myös maa- ja vesirakennus sekä rakennustuoteteollisuus.

Alan tavoitteet ja vaatimukset

Rakennusalan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää rakennuksen laatua, toimivuutta, turvallisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Rakennustyömaaolosuhteet voivat olla välillä hyvinkin haasteellisia, joten rakennusalan yrittäjiltä vaaditaan paljon. Hyvän kommunikointikyvyn lisäksi yrittäjältä vaaditaan hyvää kuntoa ja voimaa raskaiden laitteiden ja materiaalien käsittelyyn sekä tietysti monipuolista tuntemusta rakennusalan eri alueista.

Itse yrityksen perustaminen ei ole kovin monimutkaista, mutta sen pyörittäminen ja voiton tuottaminen onkin jo toinen haaste. Kun yrittäjä on saanut yrityksensä liikkeeseen ja sille riittää kysyntää, onkin aika tehdä päätöksiä yritykselle kannattavista hankinnoista. Yksi näistä tärkeistä hankinnoista yrityksen kasvaessa ovat rakennusajoneuvot.

Rakennusajoneuvojen työpanos on tärkeä

Vaikka rakennusmiehet antavat oman panoksensa rakennusalalle, olisi rakentaminen äärimmäisen hidasta ja vaikeaa ilman rakennusajoneuvoja eli raskaslaitteita. Oli kyseessä pieni tai suuri yritys, raskaslaitteisto on rakennusalalle välttämätön työkalu. Yrittäjyyden alkutaipaleella voi olla kannattavampaa kustannuksien kannalta vuokrata laitteistoa, jolloin katettavaksi jäävät pelkästään käytöstä johtuneet kulut ja tietysti onnettomuustilanteissa koituneet vahingot.

Raskaslaitteiston vuokraaminen käy kuitenkin kalliiksi pitemmillä työkeikoilla ja yrityksissä, joissa asiakasmäärät alkavat kasvaa. Tällöin monet yrittäjät päätyvät oman raskaslaitteiston hankintaan. Kyseessä ei ole mikään muutaman hassun tonnin arvoinen ostos, vaan hinnakas, mutta erittäin olennainen osa yrityksen tulevaisuutta. Jaamme seuraavaksi muutamia vinkkejä siitä, mitä seikkoja ensimmäisen raskaslaitteen ostossa kannattaa ottaa huomioon.

Uusi vai käytetty laitteisto?

Käytetty laitteisto voi säästää ensihankkijalta mukavasti rahaa. Käytetyn laitteiston ostaminen voi antaa yrittäjälle myös mahdollisuuden hankkia korkeatasoisempi laitteisto, mihin uutena yrittäjällä ei todennäköisesti olisi varaa. Käytettyjen laitteiden käyttökustannukset alenevat, mikä taas lisää tehokkuutta ja tuottavuutta, joista on pitkällä aikavälillä hyötyä yritykselle.

Käytetyssä laitteistossa on hyvien puolien lisäksi myös varjopuolia. Halvalla myydyissä käytetyissä laitteissa voi usein olla jotain vikana, jolloin korjaus- ja huoltokulut nousevat korkeiksi. Ostettaessa uutta laitteistoa yrittäjä kenties häviää hinnassa, mutta toisaalta mukana tulee takuu laitteiston turvallisuudesta ja laadusta, sekä tietysti takuu mahdollisten ongelmakohtien korjaamiseksi.

Hinta

Oli kyseessä sitten uusi tai käytetty laite yrittäjällä voi olla tarve turvautua lainaan, sillä oma pääoma ei usein riitä varsinkaan uusien raskaslaitteiden hankintaan. Ennen lainan ottamista tänä päivänä onkin enemmän kuin suositeltavaa kilpailuttaa lainat usealla eri pankilla ja luotonmyöntäjällä ja yksi suosituimmista lainan kilpailuttajista on tänä päivänä pohjoismaalainen ja luotettava Freedomrahoitus.fi. Oli kyseessä sitten pieni tai suuri laina, raskaslaitteen hankinta tulee maksamaan hintansa takaisin tulevissa rakennusprojekteissa.

Olosuhteet

Ennen laitteiston hankintaa yrittäjän kannattaa miettiä tarkasti, minkälaisissa olosuhteissa laitteistoa tullaan käyttämään. Miten laitteisto toimii sateessa ja pakkasella? Siinä missä toiset raskaslaitteet kulkevat mutaisessa maastossa kuin unelma, toiset taas kulkevat paremmin kumpuilevassa maastossa. Kaupunkirakentamiseen tarkoitetuilta laitteistoilta täytyy siis hakea hieman erilaisia ominaispiirteitä kuin vaikkapa kaivos- tai maanrakentamiseen tarkoitetuilta laitteistoilta.

Koko

Suuremmat laitteet saavat yleensä projektin nopeammin ja tehokkaammin loppuun kuin pienet, mutta suurten laitteistojen käyttö ja ylläpito vaativat enemmän rahaa ja aikaa. Pienet laitteistot kuluttavat vähemmän ja niiden käsittely on myöskin helpompaa, mutta toisaalta liian pienen laitteiston käyttäminen sille liian vaativissa olosuhteissa voi vaarantaa pahimmassa tapauksessa työmaan turvallisuuden. Yrittäjän kannattaakin huomioida kunnon ja hinnan lisäksi tarkkaan laitteiston käyttötarkoitus sekä vaaditut olosuhteet.

rider